מגבר מנורות


מגבר מנורות
Auris Audio - Fortino 6550

מתצוגה מחיר : 10900 ש"ח

 Auris Audio - Fortino 6550: מגבר מנורות

ClassAB push-pull

  KT88/6550: סוג מנורות


מחיר חדש : 21900 ש"ח
מחיר מתצוגה : 11000 ש"ח