מגבר מנורות


מגבר מנורות
Auris Audio - Fortino 6550

מתצוגה מחיר : 11900 ש"ח

 Auris Audio - Fortino 6550: מגבר מנורות

ClassAB push-pull

  KT88/6550: סוג מנורות


מחיר חדש : 22900 ש"ח
מחיר מתצוגה : 11900 ש"ח