מגבר מנורות


מגבר מנורות
TRIODE Corp - Trv35ser

מתצוגה מחיר : 5900ש"ח

 TRIODE Corp - Trv35ser : מגבר מנורות

ClassAB push-pull

  EL34  : סוג מנורות

כולל מגבר אוזניות 

MM כולל פונו


מחיר חדש : 11900 ש"ח
מחיר מתצוגה : 5900ש"ח