מגבר מנורות


מגבר מנורות
TRIODE Corp - Trv35ser

מתצוגה מחיר : נמכר

 TRIODE Corp - Trv35ser : מגבר מנורות

ClassAB push-pull

  EL34  : סוג מנורות

כולל מגבר אוזניות 

MM כולל פונו