כבל רמקולים


כבל רמקולים
SB-005B Kennerton

מתצוגה מחיר : 1900 ש"ח

אורך 3 מטר לכל צד

מחיר חדש : 3240 ש"ח
מחיר מתצוגה : 1900 ש"ח

Spade+Banana כולל


Obsidian speaker cable as an ultimate cable. Based on 4mm highest quality BC Copper inner conductors, which consists of 350 individual wires, twisted together, and arranged in matched custom pattern. This composition provides uncompromising low-end responce, while maintaining great high-frequency resolution